The Jungle Book Collection.
Matroesjka's jbc:274
Jungle Book
Nesting Dolls

(Deel van) de informatie getoond bij jbc:274 is gevonden op onderstaande pagina: ebay.com #405999633