The Jungle Book Collection.
Servies jbc:607
Jungle Book Tea Pot

(Deel van) de informatie getoond bij jbc:607 is gevonden op onderstaande pagina: ebay.com #488131756