Collection

The Jungle Book Wiki

Deel je kennis over Het Jungleboek. Bewerk de artikelen en verbeter deze Wiki.
Recente Wijzigingen - Zoek:

JBWiki

Het Engels talige gedeelte van deze wiki is veel vollediger.
Gezocht: iemand die een begin wil maken aan het vertalen van Engelse wiki pagina's naar het Nederlands.


Powered by


edit SideBar

Nl /

XLPage

This page contains the string mappings to convert PmWiki's prompts into Dutch.

 
 # 'xlpage-i18n' => '',
 'Locale' => 'nl_NL',
 'TimeFmt' => '%d %B %Y om %H:%M',

 ### standard layout strings
 'View' => 'Bekijk',
 'Edit' => 'Bewerk',
 'History' => 'Geschiedenis',
 'Print' => 'Afdrukken',
 'Page last modified on $LastModified' => 
  'Pagina gewijzigd op $LastModified',
 'Recent Changes' => 'Recente Wijzigingen',
 'Search' => 'Zoek',
 'Go' => 'Ga',
 'ak_view' => 'artikel',
 'ak_edit' => 'bewerk',
 'ak_history' => 'geschiedenis',
 'ak_print' => 'afdrukken',
 'ak_recentchanges' => 'recente wijzigingen'

 ### page locations
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => '',
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => '',
 '$SiteGroup/Search' => '',
 '$SiteGroup.AllRecentChanges' => '',
 '$Group.RecentChanges' => '',

 ### browse page strings

 ### edit page strings
 'Editing `{$FullName}' => 'Wijzig `{$FullName}',
 'Describe $Name here.' => 'Beschrijf $Name hier.',
 'Save' => 'Opslaan',
 'Save and edit' => 'Opslaan en verder bewerken', 
 'Preview' => 'Bekijk',
 'Cancel' => 'Annuleer',
 'Reset' => 'Terugzetten',
 'Author' => 'Auteur',
 'An author name is required.' => 'Een auteur naam is nodig.',
 'Summary' => 'Samenvatting',
 'This is a minor edit' => 'dit is een kleine aanpassing',
 'Preview `{$FullName}' => 'Voorvertoning `{$FullName}',
 'End of preview -- remember to save' => 'Einde voorvertoning, vergeet niet op te slaan',
 'Page is unsaved' => 'Pagina is niet opgeslagen',
 'Top' => '',
 'ak_save' => '',
 'ak_saveedit' => '',
 'ak_preview' => '',

 ### page history strings
 '$FullName History' => '$FullName Aanpassingen',
 'Show minor edits' => 'Toon kleine aanpassingen',
 'Hide minor edits' => 'Verberg kleine aanpassingen',
 'Show changes to markup' => 'Laat broncode wijzigingen zien',
 'Show changes to output' => 'Laat HTML wijzigingen zien',
 'by' => 'door',
 'Restore' => 'Herstel',
 'Added line $DiffLines:' => '',
 'Added lines $DiffLines:' => '',
 'Changed line $DiffLines from:' => '',
 'Changed lines $DiffLines from:' => '',
 'Deleted line $DiffLines:' => '',
 'Deleted lines $DiffLines:' => '',
 'to:' => '',

 ### page attribute strings
 'Page Attributes' => '',
 'Attributes' => '',
 '$FullName Attributes' => '$FullName permissies',
 'Set new read password:' =>
  'Nieuw wachtwoord voor lezen instellen:',
 'Set new edit password:' => 
  'Nieuw wachtwoord voor schrijven instellen:',
 'Set new attribute password:' => 
  'Nieuw wachtwoord voor permissies instellen:',
 '(set by $PWSource)' => '',
 '(using $PWCascade password)' => '',
 'Password required' => '',
 'Name' => '',
 'Password' => '',
 'EnterAttributes' =>
  "Enter new attributes for this page below. Leaving a field blank will leave the attribute unchanged. To clear an attribute, enter 'clear'.",

 ### search strings
 'Search Results' => '',
 'Search Results ' => 'Zoekresultaten', ## extra
 'SearchFor' => 'Bezig met zoeken naar <em>$Needle</em>'
 'SearchFound' => 
  '$MatchCount pagina's gevonden, $MatchSearched doorzocht'

 ### upload strings
 'Attach' => '',
 'Uploads' => '',
 'Attachments for' => 'Bijlagen voor',
 'File to upload:' => 'Te verzenden bestand:',
 'Name attachment as:' => 'Bijlage bewaren als:',
 'Upload' => 'Verzend',
 'ULsuccess' => 'succesvol verzonden',
 'ULbadname' => 'ongeldige naam voor bijlage',
 'ULbadtype' => '\'$upext\' is geen toegestande extensie',
 'ULtoobig' => 'bijlage is groter dan toegestaan door de server',
 'ULtoobigext' => 
  'bestand is groter dan het maximum van $upextmax bytes voor bestanden van het \'$upext\'-type',
 'ULpartial' => 'onvolledige bijlage ontvangen',
 'ULnofile' => 'geen bestand verzonden',
 'ULexists' => 'bestand met die naam bestaat reeds',
 'ULpquota' => 'group quota bereikt',
 'ULtquota' => 'upload quota bereikt',
 'Set new upload password:' => 'Nieuw wachtwoord voor verzenden instellen',
 'Emphasized' => '',
 'Emphasized (italic)' => '',
 'Strong' => '',
 'Strong (bold)' => '',
 'Page link' => '',
 'Link to internal page' => '',
 'link text' => '',
 'Link to external page' => '',
 'file.ext' => '',
 'Attach file' => '',
 'Big text' => '',
 'Small text' => '',
 'Superscript' => '',
 'Subscript' => '',
 'Heading' => '',
 'Subheading' => '',
 'Center' => '',
 'Unordered list' => '',
 'Unordered (bullet) list' => '',
 'Ordered list' => '',
 'Ordered (numbered) list' => '',
 'Indented text' => '',
 'Hanging indent' => '',
 'Horizontal rule' => '',
 'Table' => '',

 ### Others
 'not found' => '',
 'redirected from' => 'Doorgestuurd van',
 '(approve sites)' => '',
 'This post has been blocked by the administrator' => '',
 'Password encryption' => '',
 'EditConflict' => "De pagina is gemodificeerd terwijl je aan het wijzigen was. 
De wijzigingen zijn samengevoegd in de tekst hieronder, kontroleer even voor je kiest op op te slaan.
Conficten die niet automatisch opgelost konden worden staan tussen &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; en &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;.",

 ### Historical
 'SearchWiki' => 'WikiZoeken', ## extra
 'Printable View' => 'Printversie', ## extra
 'Page History' => 'Pagina Geschiedenis', ## extra ## extra ## extra
 'Edit Page' => 'Wijzig Pagina', ## extra
 'WikiHelp' => 'WikiHulp', ## extra
 'Retrieved from $PageUrl' => '', ## extra
 'PmWiki/WikiHelp' => 'PmWikiNl/WikiHulp', ## extra
 'PmWiki.EditQuickReference' => 'PmWikiNl/EditQuickReference', ## extra
 'PmWiki.TipsForEditing' => 'PmWikiNl/TipsForEditing', ## extra
 'Main/SearchWiki' => 'PmWikiNl/WikiZoeken', ## extra
 'A valid password is required to access this feature.' =>
  'Sorry, voor deze actie is een geldig wachtwoord vereist', ## extra


Bewerk - Geschiedenis - Afdrukken - Recente Wijzigingen - Zoek
Page last modified on 18 november 2005 om 11:14